Wiosenne sadzonki

Nadejście nowej pory roku – wiosny – jest doskonałą okazją do tego, żeby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Witając wiosnę zorganizowaliśmy w salach przedszkolnych „ogródki”.