Dogoterapia – kwiecień

Dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę – wypowiedzieć się na temat dobrych i złych zachowań ludzi wobec psów oraz ocenić czy postawa psa wskazuje na jego spokój bądź zdenerwowanie.