Misja

 Rozwijamy talenty, wspieramy umiejętności. 

Odtwórz wideo

Wizja

O nas

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Fantazja” na Morenie, to przedszkole, które powstanie w 2022 roku z myślą o dzieciach od 2,5 do 6 lat. Naszym celem jest stworzenie kolejnego miejsca w którym największą wartością jest dziecko. Oprócz rodzinnej atmosfery i zabawy, integralnie powiązane zadania z różnych obszarów edukacji efektywnie i skutecznie stymulują ogólny rozwój każdego dziecka, bo przecież przedszkole to właśnie początek edukacyjnej drogi. Warto, by miała ona podstawę z solidnych fundamentów.

Pamiętajmy również, że szczęśliwy człowiek to taki, który ma swoje pasje, coś co pozwala mu się spełniać, być kimś wyjątkowym. Dlatego rolą rodziców i wychowawców jest pomóc Małemu Człowiekowi odszukać tę pasję. Może będzie chciało tańczyć, malować a może znajomość języków obcych otworzy mu okno na świat.

Wychodząc więc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy dodatkową ofertę zajęć skierowaną do najmłodszych i ukierunkowaną pod kątem artystycznym.

Nasze przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy

(z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych ustalonych przez Dyrektora).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Fantazja”.

h-02

Pracujemy w oparciu o elementy planu daltońskiego

opierającego się na czterech filarach:
– samodzielność
– współpraca
– odpowiedzialność
– refleksja 

Plan daltoński  umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność dzieci zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych metod pracy. Dzieci uczą się radzić sobie z niepowodzeniami, kontrolować czas, współpracować  w grupie, cierpliwie czekać na swoją kolej.

Dzieci w zależności od tego do jakiej grupy uczęszczają, mają zróżnicowany zakres obowiązków, oraz różną ilość elementów daltońskich w sali.

W salach znajdują się tablice daltońska, na której dzieci zaznaczają obecność, oraz mają przydzielone obowiązki dyżurnego na określonych stanowiskach. Dzięki temu dzieci uczą się odpowiedzialności za powierzone im zadania, oraz szacunku do pracy innych.

Na tablicy tej są również zaznaczone na kolorowo dni tygodnia. Takie rozwiązanie pozwala na uświadomienie dzieciom, że dni tygodnia następują po sobie i powtarzają się cyklicznie.

Dzieci we wszystkich grupach korzystają też z zegara daltońskiego, na którym zaznaczone są kolorowe przedziały czasowe. Dzięki temu zadania powierzone dzieciom mogą być wykonywane w określonym czasie, a dzieci utrwalając kolory mogą same kontrolować upływający czas.

Plan daltoński uczy też współpracy podczas pełnienia dyżurów, oraz pracy przy stolikach i korzystania z pomocy dzieci siedzących obok