Zapisy do przedszkola


Rekrutacja dzieci

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych. 

 

O przyjęciu dzieci do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka lub Przedszkola FANTAZJA.

Adaptacje

Dzieci zapisane do naszego przedszkola, które rozpoczynają edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z Rodzicami w tygodniowej, bezpłatnej adaptacji przedszkolnej.

Adaptacja odbywa się w ostatnim tygodnia sierpnia w godzinach 10:00-11:00

Podczas dni adaptacyjnych Dziecko spędza czas na z Rodzicem (opiekunem), przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują tydzień regularnych jednogodzinnych spotkań wspólnie z Rodzicami Opiekunami).  

Jeżeli Dziecko dołączy do placówki w ciągu roku przedszkolnego, to zachęcamy do stopniowego wydłużania czasu pobytu w przedszkolu.