Pierwszy Dzień Wiosny

Nadejście nowej pory roku – wiosny – jest doskonałą okazją do tego, żeby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja z zimowej na wiosenną. Witając wiosnę zorganizowaliśmy wiosenny spacer oraz zajęcia plastyczne. By jeszcze bardziej zaakcentować ten wesoły dzień wszyscy do przedszkola przyszli ubrani na zielono. Po tak wesołym powitaniu wiosny zagości ona u nas na dobre.